FORTELLERIET
OM FORTELLEREN
FORTELLERTILBUD
KURS
HVA SKJER?
FORTELLERCAFEEN I SON
NORDISK FORTELLERSEMINAR
GALLERI
LENKER
KONTAKT
e-mail me

kursdeltagere forteller Ry 2008_1.jpg

FORTELLERIET tilbyr kurs utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Kursene tilpasses målgruppen og tiden de ønsker å bruke. De som er nevnt under, regnes alle innenfor rammen av nybegynnerkurs. Kurs for de som har fortalt en stund, utarbeides etter avtale og er ofte temapreget.

Esempler på avholdte grunnkurs:

  • "BLI KJENT MED FORTELLEREN I DEG".   Et nybegynnerkurs i muntlig fortelling. Målgruppen er alle som har lyst til å fortelle, men ikke helt har turt/ klart å ta i bruk sine iboende evner. Praktiske øvelser som viser deg veien videre. Basert på egenaktivitet med mye lek og humor i gruppa. Lengde etter avtale

 

  • "LEGG VEKK BOKA".   Et kurs for de som liker å formidle, men ikke har turt å frigjøre seg fra boka. Det kan være foreldre, besteforeldre, lærere, førskolelærere, assistenter, bibliotekansatte og andre som vil oppleve at de kan få en enda bedre kontakt med de som hører på. Kurset legger vekt på den viktige litteraturen, men hvordan dette kan kombineres med muntlig fortelling.

 

  • "KURS I MUNTLIG FORTELLING FOR YRKESGRUPPER".   Kurset tilpasses den enkelte yrkesgruppes behov. Det kan være i skole, barnehage, bibliotek, omsorgsyrker... Det legges vekt på hvordan muntlig fortelling kan gi et positivt løft i det daglige arbeidet. Krav, muligheter, rammer. Praktiske øvelser med stor egenaktivitet.

 

  • "INSPIRASSJONSKURS FOR LESEOMBUD".   Leseombudene gjør en flott, frivillig innsats for eldre, for enslige, for syke, for de som er på institusjon. De er godt kjent i litteraturens verden, men det kan noen ganger være behov for variasjon eller økt kontakt med lytteren. I noen tilfelle kan muntlig fortelling hjelpe på med dette. Vi snakker om likheter / ulikheter mellom det skriflige og det muntlige. Praktiske øvelser som gir tilbud om nye muligheter.

 

  • "PLANLEGGINGSDAGER I SKOLE OG BARNEHAGER".  Tilbudet utarbeides i samarbeid med bestiller og hva de ønsker fokus på. Målet vil være å kunne ta i bruk planenes krav om muntlig formidling.

 

  • " FOLKEEVENTYR."   Tar for seg tradisjon, kultur, globalt perspektiv, roller i dagens samfunn, formidlingsteknikker og forskjellige målgrupper. Det vil hele tiden være egenaktivitet og utveksling av erfaringer mellom deltagerne.