FORTELLERIET
OM FORTELLEREN
FORTELLERTILBUD
KURS
HVA SKJER?
FORTELLERCAFEEN I SON
NORDISK FORTELLERSEMINAR
GALLERI
LENKER
KONTAKT
e-mail me

OM FORTELLEREN

sommer 2008 037_1.JPG

Jeg brenner for tradisjonen med den muntlige fortellingen som formidler av følelser, kunnskap og identitet. Jeg opplever kommunikasjonen mellom forteller og tilhører som en viktig kanal for å utveksle indre bilder, som igjen gir oss en mulighet til å bli bedre kjent med oss selv, andre kulturer, historien og det fellesskapet vi er en del av.

Derfor er jeg glad for enhver anledning jeg får til å fortelle, eller høre andre fortelle.

Derfor finner jeg det givende å arrangere Fortellerkafé i Son eller Vestby.

Jeg er pensjonert spesialpedagog i barneskolen hvor fortelling ble brukt aktivt i undervisningen, både i klasserommet og i uteskolen som jeg var leder for. Som lærer og kursholder setter jeg stor pris på, og blir inspirert av, det elever og kursdeltagere har å lære meg.

Fra 1. januar 2012 har jeg status som pensjonist. Det kan føre til at jeg er mer fleksibel, - eller kanskje mer opptatt!?

Heldigvis får jeg stadig oppdrag som gjør at jeg om igjen og om igjen opplever den energigivende kontakten det er å fortelle for elever på alle trinn.

Jeg har utdanning i ”muntlig fortellerkunst” under ledelse av Høgskolen i Oslo.

Jeg er bestefar med fire barnebarn, - som ikke kan tituleres som barn lenger.

Jeg er sterkt knyttet til sjøen og det å være ute i naturen, noe som også inspirerer mye av min fortellervirksomhet.

kveld_2.jpg